Psalms 69:27

PBG(i) 27 Bo tego, któregoś ty ubił, prześladują, a o boleści poranionych twoich rozmawiają.