Psalms 69:2

PBG(i) 2 Wybaw mię, o Boże! boć przyszły wody aż do duszy mojej.