Psalms 68:25

PBG(i) 25 Widzieli ciągnienia twoje, Boże! ciągnienia Boga mego i króla mego w świątnicy.