Psalms 66:14

PBG(i) 14 Któreć ślubowały wargi moje, i wyrzekły usta moje w utrapieniu mojem.