Psalms 65:2

PBG(i) 2 Tobie przynależy, o Boże! chwała na Syonie, a tobie ślub ma być oddany.