Psalms 59:7

PBG(i) 7 Nawracają się pod wieczór, a warczą jako psy, i biegają około miasta.