Psalms 58:6

PBG(i) 6 Aby nie słyszała głosu zaklinacza, ani czarownika w czarach biegłego.