Psalms 51:14

PBG(i) 14 Przywróć mi radość zbawienia twego, a duchem dobrowolnym podeprzyj mię.