Psalms 50:20

PBG(i) 20 Zasiadłszy mówisz przeciwko bratu twemu, a lżysz syna matki twojej.