Psalms 47:1

PBG(i) 1 Przedniejszemu śpiewakowi z synów Korego pieśń.