Psalms 42:2

PBG(i) 2 Jako jeleń krzyczy do strumieni wód, tak dusza moja woła do ciebie, o Boże!