Psalms 41:2

PBG(i) 2 Błogosławiony, który ma baczenie na potrzebnego; w dzień zły wybawi go Pan.