Psalms 3:1

PBG(i) 1 Psalm Dawidowy, gdy uciekał przed Absalomem, synem swoim.