Psalms 36:9

PBG(i) 9 Będą upojeni hojnością domu twego, a strumieniem rozkoszy twoich napoisz ich.