Psalms 36:6

PBG(i) 6 Panie! miłosierdzie twoje niebios sięga, prawda twoja aż pod obłoki,