Psalms 36:10

PBG(i) 10 Albowiem u ciebie jest źródło żywota, a w światłości twojej oglądamy światłość.