Psalms 35:18

PBG(i) 18 Będę cię wysławiał w zgromadzeniu wielkiem; między ludem wielkim będę cię chwalił.