Psalms 34:15

PBG(i) 15 Odwróć się od złego, a czyń dobrze; szukaj pokoju, a ścigaj go.