Psalms 33:9

PBG(i) 9 Albowiem on rzekł, i stało się; on rozkazał, a stanęło.