Psalms 33:7

PBG(i) 7 Który zgromadził jako na kupę wody morskie, i złożył do skarbu przepaści.