Psalms 31:17

PBG(i) 17 Oświeć oblicze twoje nad sługą twoim; wybaw mię przez miłosierdzie twoje.