Psalms 26:10

PBG(i) 10 W których rękach jest przewrotność, a prawica ich pełna podarków.