Psalms 25:9

PBG(i) 9 Poprowadzi cichych w sądzie, a nauczy pokornych drogi swojej.