Psalms 25:4

PBG(i) 4 Panie! daj mi poznać drogi twe, ścieżek twoich naucz mię.