Psalms 25:22

PBG(i) 22 O Boże! wybawże Izraela ze wszystkich ucisków jego.