Psalms 22:20

PBG(i) 20 Ale ty, Panie! nie oddalaj się: mocy moja! na ratunek mój pospiesz.