Psalms 22:13

PBG(i) 13 Obtoczyło mię mnóstwo cielców; byki z Basan obległy mię.