Psalms 22:11

PBG(i) 11 Na tobie spolegam od narodzenia swego; z żywota matki mojej tyś Bogiem moim.