Psalms 18:32

PBG(i) 32 Bo któż jest Bóg, oprócz Pana? a kto opoką, oprócz Boga naszego?