Psalms 17:10

PBG(i) 10 Tukiem swoim okryli się; hardzie mówią usty swemi.