Psalms 16:6

PBG(i) 6 Sznury mi przypadły na miejscach wesołych, a dziedzictwo wdzięczne przyszło na mię.