Psalms 145:19

PBG(i) 19 Wolę tych czyni, którzy się go boją, a wołanie ich wysłuchiwa, i ratuje ich.