Psalms 141:9

PBG(i) 9 Strzeż mię od sidła, które na mię zastawili, i od sideł czyniących nieprawość.