Psalms 140:10

PBG(i) 10 A wodza tych, którzy mię obstąpili, nieprawość warg ich niech ich okryje.