Psalms 137:2

PBG(i) 2 Na wierzbach, które są w nim, zawieszaliśmy harfy nasze.