Psalms 136:6

PBG(i) 6 Który rozciągnął ziemię na wodach; albowiem na wieki miłosierdzie jego;