Psalms 135:8

PBG(i) 8 Który pobił pierworodztwa w Egipcie, od człowieka aż do bydlęcia.