Psalms 126:5

PBG(i) 5 Którzy siali ze łzami, żąć będą z wykrzykaniem;