Psalms 119:49

PBG(i) 49 Wspomnij na słowo wyrzeczone do sługi twego, któremeś mię ubezpieczył.