Psalms 119:43

PBG(i) 43 A nie wyjmuj z ust moich słowa najprawdziwszego; albowiem sądów twoich oczekuję.