Psalms 119:41

PBG(i) 41 Niech na mię przyjdą litości twoje, Panie! i zbawienie twoje według wyroku twego.