Psalms 119:164

PBG(i) 164 Chwalę cię siedm kroć przez dzień, dla sądów twoich sprawiedliwych.