Psalms 119:154

PBG(i) 154 Stań przy sprawie mojej, a obroń mię; dla słowa twego ożyw mię.