Psalms 119:141

PBG(i) 141 Jam maluczki i wzgardzony; wszakże przykazań twoich nie zapominam.