Psalms 119:140

PBG(i) 140 Doskonale są doświadczone słowa twoje; dlatego się sługa twój w nich rozkochał.