Psalms 116:7

PBG(i) 7 Nawróć się, duszo moja! do odpocznienia swego; albowiem ci Pan dobrze uczynił.