Psalms 115:6

PBG(i) 6 Uszy mają, a nie słyszą; nozdrze mają, a nie wonieją.