Psalms 114:5

PBG(i) 5 Morze! cóż ci się stało, iżeś uciekło? O Jordanie! żeś się nazad wrócił?