Psalms 111:2

PBG(i) 2 Wielkie sprawy Pańskie, jawne u wszystkich, którzy się w nich kochają.