Psalms 111:1

PBG(i) 1 Halleluja. Będę wysławiał Pana całem sercem w radzie szczerych, i w zgromadzeniu.